DOĞALGAZ TESİSATI

Doğalgaz temiz bir gazdır. Yandığında kül, karbonmonoksit ve kükürt bileşikleri oluşturmaz ve çevrede asit yağmuruna sebep olmaz. Yalnızca karbondioksit ve su buharı meydana gelir. Bunun yanında azot oksit emisyonu diğer yakıtlara kıyasla daha azdır.

Doğalgazın Konutlardaki Kullanım Alanları Nelerdir?
Doğalgaz, konutlarda başlıca

– ısıtma ve soğutma

– sıcak su elde etme

– pişirme amaçlı kullanılır.

Merkezi ısıtma sistemi olan binalarda sıcak su ve pişirme amacıyla dairelere kolon hattı ile doğalgaz verilebilir. Bireysel kullanımda ise şu seçenekler söz konusu olabilir.

– sadece ısınma amacıyla (doğalgaz sobası, kat kaloriferi)

– ısınma ve sıcak su elde etme amacıyla(kombi, boylerli kat kaloriferi, kat kaloriferi ve şofben)

– ısınma ve sıcak su ve pişirme amacıyla

Doğalgazın Sanayideki Kullanım Alanları Nelerdir?
Küçük sanayi atölye ve fırınlarda üretim amaçlı olarak kullanılır. Demir-çelik, çimento, kimya sanayiinde, cam ve kiremit imalatında da yararlanılan doğalgaz, tekstil sektörü için de önemli bir enerji kaynağıdır. Türkiye nin elektrik ihtiyacının küçümsenemeyecek bir kısmı doğalgazla çalışan santrallerde üretilmektedir.

Doğalgaz Diğer Yakıtlara Göre Neden Daha Verimlidir?
Hava ile yakıtın karışması gaz halinde daha kolay olduğundan tam yanma durumuna daha kolay ulaşılır. Katı ve sıvı yakıtlarda ise karbonmonoksit çıkışı nedeniyle eksik yanma söz konusudur. Doğalgaz, verilen yakma havası ile kolayca birleşerek tam yanma sağlar, dolayısıyla dışarıya atılan ısıtılmış ancak yanma işlemine karışmamış hava miktarı daha azdır. Bacadan atılan enerji daha az olduğundan, doğalgaz daha verimli bir yakıttır.